Nieuwe aanbeveling voor gebruik van online analyzers in process safety

NAMUR heeft een nieuwe versie gepubliceerd van zijn aanbeveling NE 146 over het gebruik van online analyzers in veiligheidskringen. Hoewel de meeste safety systemen zich baseren op de klassieke parameters druk, temperatuur, niveau en debiet zijn er bij de NAMUR leden toch ook een paar honderd safety kringen met analyzers. Dat ze zeldzaam zijn, brengt echter bijzondere uitdagingen met zich mee.

Dat het gebruik van analyzes in veiligheidskringen zeldzaam is maakt immers dat er relatief weinig statistieken zijn over de kans op falen bij dergelijke instrumenten. Die kans op falen is een essentieel element in de IEC 61508 norm die het gebruik van elektronische apparatuur in safety toepassingen beschrijft en de IEC 61511 norm waarin deze principes verder gespecifieerd worden voor de procesindustrie.

Het is dus aan de gebruiker om zelf de nodige veldtesten te doen en om het regime van periodieke testen hieraan aan te passen. De aanbeveling NE 146 bouwt verder op de ervaringen die leden van NAMUR hierin hebben opgedaan. Het document toont de mogelijkheden die er zijn om de vereisten van de norm te vertalen naar praktische methodes die een zelfde niveau van safety kunnen opleveren.

De nieuwe versie van NE 146 vervangt de vorige aanbeveling uit 2013 en kan bij NAMUR verkregen worden. Naast een aantal eerder redactionele aanpassingen werden een aantal concrete voorbeelden toegevoegd om aangehaalde methodes te verduidelijken.

© Productivity.be, 04/05/2021


Feel free to share