Remote and Autonomous Operation

NAMUR, de vereniging van gebruikers van procesautomatisering, heeft een nieuwe versie gepubliceerd van aanbeveling NE161 voor “Remote and Autonomous Operation”. Het document geeft een mooi overzicht van alle uitdagingen en obstakels die een bedrijf ontmoet wanneer het een plant, of delen daarvan, vanop afstand wil beheren en runnen. De nieuwe versie besteedt extra aandacht aan cyber security.

De vraag naar meer productiviteit en de problematische zoektocht naar technisch personeel zet remote operation in de procesindustrie steeds meer op de agenda. In zijn meest doorgedreven vorm kan het om een volledige plant gaan die vanop afstand bewaakt en bestuurd wordt, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij boorplatformen.

Een wat bescheidener opzet kan zijn om delen van een plant vanop afstand te runnen. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om een waterzuiveringsstation dat operationeel blijft wanneer de bijhorende fabriek ’s nachts en/of in de weekends verlaten is. Maar het gebeurt ook steeds vaker dat bepaalde functies niet meer lokaal beheerd worden, zoals bijvoorbeeld monitoring en diagnose, terwijl er wel nog mensen lokaal aanwezig zijn.

Stabiele procesvoering

De NAMUR aanbeveling maakt een onderscheid tussen drie categorieën van plants, namelijk of ze lokaal, vanop afstand of via een combinatie van beide beheerd worden. Functioneel onderscheidt men drie niveaus, gaande van remote monitoring over remote diagnostics tot remote control.

Waar heel wat NAMUR aanbevelingen de ambitie hebben om zeer concrete richtlijnen te geven over specificaties van toestellen en hoe ze te gebruiken, is aanbeveling NE161 meer omschrijvend opgevat. Het document wil Remote Operation definiëren en aangeven welke aspecten een bedrijf allemaal moet bekijken om tot een succesvolle implementatie te komen.

Een van de belangrijkste aandachtspunten is dan uiteraard plant safety, waarin men uiteraard ook bij remote operation geen toegevingen kan doen. Het mag wat contradictorisch lijken maar die plant safety is doorgaans niet de grootste uitdaging. Een plant beheren vanop afstand veronderstelt immers dat er een hele reeks inspanningen gedaan wordt om de automatisering op te drijven en een stabiele procesvoering te bekomen. Die inspanningen hebben doorgaans meteen ook een positieve invloed op plant safety en het beheer daarvan.

De NAMUR aanbeveling bekijkt een hele reeks technische aspecten van remote operation maar heeft verder ook aandacht voor sociale en juridische aspecten die eveneens ingrijpend kunnen zijn.

Hoge graad van automatisering

Bij de technische enablers voor remote operation spreekt het voor zich dat een hoge graad van automatisering vereist is. Het gaat dan niet alleen over de regeling van een plant die geen menselijke tussenkomst meer mag vereisen, maar ook over bovenliggende systemen die moeten opvolgen of alles optimaal verloopt.

Het gebruik van inline en online analyzers wordt eveneens als een van de cruciale technologieën aangeduid zodat staalnames en labo analyses overbodig worden. Bovendien moet er gezocht worden naar analyzers die geen chemische producten verbruiken en weinig kalibratie vergen.

Predictief onderhoud is een derde voorwaarde voor succes, met bijkomend aspect dat alle onderhoudsactiviteiten gedigitaliseerd moeten worden zodat iemand die ter plaatse gaat voor een interventie zelfstandig kan werken en toegang heeft tot alle nodige informatie en documentatie.

De volledige aanbeveling somt 11 technologieën op die als enablers gezien kunnen worden voor het tot stand brengen van remote operation. En dan is er nog het aspect IT security dat des te belangrijker wordt naarmate een groter deel van het beheer en de controle van een plant online gebracht wordt. NE161 somt een reeks vragen op die inzake IT security zeker beantwoord moeten worden. En er wordt gewezen op de noodzaak om die analyse regelmatig te herhalen naarmate de situatie ter plaatse wijzigt en nieuwe inzichten in beveiliging zich aandienen.

De aanbeveling NE161 is te bekomen bij NAMUR.

© Productivity.be, 24/09/2019


Feel free to share

Newsletter

News

Gartner Identifies the Top Cybersecurity Trends for 2024

FPT Industrial, CGM and Bimotor power the construction of the world's longest immersed tunnel

Roger Lemmens Appointed as Chief Operating Officer at Pauwels Consulting

Figure announces commercial agreement with BMW Manufacturing to bring general purpose robots into automotive production

CNH: €150 million investment in Harvesting Center of Excellence

Economic optimism doubles, yet almost half of CEOs do not believe their businesses will be viable in a decade as tech and climate pressures accelerate


Agenda

20/03 - 21/03: Maintenance, Antwerp Expo (B)

20/03 - 21/03: Pumps & Valves, Antwerp Expo (B)

27/03 - 28/03: Design to Manufacturing (D2M), Kortrijk Xpo (B)

15/04 - 19/04: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)