Belang van online analyse neemt toe, maar nog te weinig in procescontrole

Namur – de vereniging van gebruikers van automatiseringstechnologie in de procesindustrie – heeft een update gepubliceerd van haar worksheet NA 113 over “Online Analytics for Process control”. Het document geeft een reeks voorbeelden van hoe online analyse vandaag al wordt ingezet om procescontrole performanter te maken.

Ze worden altijd met grote belangstelling ontvangen – de aanbevelingen en worksheets die Namur publiceert in haar vakgebied. In de aanbevelingen geven de gebruikers van automatiseringstechnologie te kennen wat ze verwachten van instrumenten en oplossingen die door leveranciers in de markt gezet worden. De worksheets zijn meer beschrijvend van aard.

De worksheet over online analyse dateerde intussen al van 2005 – hoogste tijd dus voor een update. Het belangrijkste luik in de NA 113 is een reeks applicatievoorbeelden. Daarin worden concrete toepassingen beschreven van online analyse. Verder kijkt het document naar het huidig en toekomstig potentieel van de technologie.

pH en spectroscopie

Wanneer we vandaag over online analyse spreken, worden daar alle meetinstrumenten in het veld mee bedoeld, buiten de klassieke metingen van druk, temperatuur, niveau en debiet. De meeste online analysers hebben tot doel de samenstelling te meten van een stroom, of een fysieke grootheid die gerelateerd is aan de chemische samenstelling.

Het meest voorkomende type van online analysers zijn pH-meters, gevolgd door andere elektrochemische metingen. Bij Bayer, dat als voorbeeld gegeven wordt in de NA 113, zijn deze twee metingen goed voor bijna 50% van alle online analyses.

Het tweede grote blok zijn de verschillende soorten spectroscopische metingen. Dat zijn optische instrumenten die de samenstelling van een product bepalen aan de hand van het spectrum van absorptie of emissie van al dan niet zichtbaar licht. Met andere woorden: de golflengten waarop licht geabsorbeerd of uitgezonden wordt. Deze golflengten, of toch de patronen van combinaties, worden bepaald door chemische bindingen en zijn dus stofafhankelijk. In oplossingen kan de intensiteit van absorptie, bijvoorbeeld, bijgevolg gebruikt worden voor het bepalen van concentraties.

Prestaties tot op de limiet

Online analyse biedt een hele reeks mogelijkheden, van risicobeheer en kwaliteitscontrole tot geavanceerde procescontrole.

Procescontrole op basis van online analyse is uiteraard een zeer mooi vooruitzicht. Als men processen precies kan sturen op basis van de samenstelling en productkwaliteit die men wil bekomen, is het mogelijk om de prestaties van een plant tot op de limiet te drijven, bijvoorbeeld maximale throughput of minimaal energieverbruik. Dit in tegenstelling tot de brede range aan toleranties waarin processen vandaag doorgaans gevoerd worden.

Procescontrole op basis van online analyse wordt echter nog niet zo vaak toegepast. Als een van de belangrijkste redenen hiervoor ziet men dat de metingen meestal nog niet zo rechttoe-rechtaan zijn als de klassieke metingen van druk en temperatuur. Soms is er bijvoorbeeld een vertraging tussen de meting en het beschikbaar worden van het meetresultaat. Dat vergt een specifieke manier van denken als men processen met die meetresultaten wil sturen.

Toch lopen er al heel wat initiatieven om online analyse meer ingang te laten vinden in procescontrole. Een van de belangrijkste is misschien wel het PAT initiative van de FDA in de VS.

Kostenbesparing

Waar online analyse wel steeds meer ingang vindt, is in monitoring en kwaliteitscontrole. Typisch voorbeeld is het bewaken van emissies, waar het inzetten van online analysers vaak al voorgeschreven wordt in exploitatievergunningen.

Kwaliteitscontrole is een andere toepassing. Het gebruik van online analysers betekent dan dat men kosten bespaart ten opzichte van het nemen van stalen voor analyse in een labo. Op die manier kunnen soms ook onveilige situaties voor operatoren bij de staalname vermeden worden. En de kans op fouten wordt kleiner wanneer analyses automatisch doorgevoerd worden.

De voorbeelden in NA 113 getuigen alle van het economisch voordeel van online analyse. De worksheet kan aangevraagd worden bij Namur.

© Productivity.be, 18/10/2018, Foto: Bayer


Feel free to share

Newsletter

News

Gartner Identifies the Top Cybersecurity Trends for 2024

FPT Industrial, CGM and Bimotor power the construction of the world's longest immersed tunnel

Roger Lemmens Appointed as Chief Operating Officer at Pauwels Consulting

Figure announces commercial agreement with BMW Manufacturing to bring general purpose robots into automotive production

CNH: €150 million investment in Harvesting Center of Excellence

Economic optimism doubles, yet almost half of CEOs do not believe their businesses will be viable in a decade as tech and climate pressures accelerate


Agenda

20/03 - 21/03: Maintenance, Antwerp Expo (B)

20/03 - 21/03: Pumps & Valves, Antwerp Expo (B)

27/03 - 28/03: Design to Manufacturing (D2M), Kortrijk Xpo (B)

15/04 - 19/04: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)