Namur wil plug & play Ethernet voor instrumentatie

Ethernet in the field. Er wordt al jaren over gesproken maar in de praktijk blijft het aantal implementaties relatief beperkt. Namur heeft met NE 168 nu een aanbeveling gepubliceerd waarin de gebruikers aangeven waaraan een systeem voor field level Ethernet moet voldoen.

Communicatie op basis van Ethernet heeft een hele reeks evidente voordelen zoals een eenvoudige planning en beheer van het netwerk en de beschikbaarheid van standaard componenten. Daarmee is ook de drijfveer duidelijk voor ďEthernet in the fieldĒ.

Maar de procesindustrie stelt tegelijk specifieke eisen die dat ideaalbeeld wat verstoren. De lange lifecycles van installaties verschillen duidelijk met wat in IT gangbaar is. En er zijn de strenge eisen inzake veiligheid, met name in zones met explosierisico.

Namur heeft daarom in haar aanbeveling NE 168 gedefinieerd waaraan een Ethernet oplossing zou moeten voldoen om gebruik te kunnen worden als industriŽle veldbus in de procesindustrie.

Analogie met FISCO

Als protocols schuift Namur Ethernet/IP (IEC 61784-2 CPF2/2 ) en PROFINET (IEC 61784-2 CPF3/5) naar voren. Dat zijn vandaag de meest gebruikte protocols in industriŽle Ethernet communicatie. Maar er zijn volgens Namur nog aanpassingen nodig, bijvoorbeeld om te garanderen dat andere TCP/IP protocols simultaan over hetzelfde netwerk kunnen en dat er standaard netwerkcomponenten gebruikt kunnen worden. Verder wil men een real-time netwerk dat gesynchroniseerd wordt op milliseconde niveau.

Inzake explosiebeveiliging wil Namur voor het Ethernet een systeem naar analogie met FISCO. Dat houdt in dat er een beperkt aantal parameters is waarmee de intrinsieke veiligheid van een systeem beoordeeld kan worden. Bij FISCO wordt dat gedaan door enkel gekeurde instrumenten te gebruiken en hun aantal op een veldbussegment te beperken (zodat het stroomverbruik en de pieken in dat segment gelimiteerd worden tot een precies gedefinieerd niveau). Namur wil een dergelijk concept ook voor Ethernet waarbij de oplossing internationaal aanvaard moet zijn zodat bij engineering van nieuwe installaties intrinsieke veiligheid gegarandeerd kan worden.

Heel wat bijkomende eisen in NE 168 zijn samen te vatten in het concept van plug & play. Het moet eenvoudig zijn om nieuwe instrumenten toe te voegen aan het netwerk, waarbij het netwerk zelf automatisch zicht behoudt op zijn topologie.

Om verder ingang te doen vinden stelt Namur ook dat de life cycle cost van Ethernet in the field lager moet worden dan die van 4-20 mA HART netwerken.

Het is nu aan de leveranciers om op deze aanbeveling een gepast antwoord te formuleren. De volledige tekst van NE 168 is verkrijgbaar bij Namur.

© Productivity.be, 26/11/2018


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen