Startup re.alto wil digitalisering van de energiesector versnellen

De marktplaats re.alto brengt aanbieders en gebruikers uit alle lagen van de energiesector samen. Het doel van de re.alto-marktplaats is om energiegegevens gemakkelijk toegankelijk te maken en te integreren. Dat betekent dat de energie-industrie een enorme digitale stap kan zetten naar een grootschalige invoering van Energy-as-a-Service-bedrijfsmodellen en een koolstofarme toekomst kan stimuleren op het vlak van energie.

De re.alto-marktplaats, die in de voorbije maanden is opgezet, kreeg al heel wat belangstelling van bedrijven uit de volledige energiewaardeketen. Voor ondernemingen die data en digitale producten willen aanbieden, biedt het platform een nieuw verkoopkanaal om hun API's (Application Programming Interfaces) te gelde te maken op nieuwe markten en zo nieuwe inkomstenstromen te creŽren. Voor bedrijven die gegevens van derden willen kopen en integreren, biedt de marktplaats eenvoudige toegang tot een reeks digitale tools om het API-uitwisselingsproces te stroomlijnen en zo de voorheen extreem hoge kosten van gegevensverzameling te verlagen.

Een Europese primeur

re.alto is de eerste Europese marktplaats voor de uitwisseling van energiegegevens, digitale producten en diensten via gestandaardiseerde energie-API's. De marktplaats beschikt al over een breed gamma van energie gerelateerde APIproducten van toonaangevende leveranciers die de grenzen van de digitale innovatie in sectoren zoals e-mobiliteit, nutsbedrijven en marktintelligentie consequent verleggen. Voorbeelden van toepassingen voor API's die momenteel op het platform ter beschikking staan, zijn spotmarktprijzen, termijnmarktprijzen, energiemonitoring, slim opladen voor elektrische voertuigen, slimme metergegevens, SCADA-data voor windenergie, energiegemeenschappen en het stimuleren van energy-as-a-service.

Witboek

Om de lancering van de start-up te ondersteunen en toe te lichten hoe de uitwisseling van energiedata de digitale transformatie en decarbonisatie kan versnellen, heeft re.alto een witboek gepubliceerd met de titel: ďRealising the energy transition in times of change: the role of the API marketplace in driving down data acquisition costs and establishing new service-led business models.Ē (ďDe energietransitie realiseren in tijden van verandering: de rol van de API-marktplaats in het verminderen van de kost van gegevensverzameling en het opzetten van nieuwe, dienstengerichte bedrijfsmodellenĒ).

Het witboek beschrijft de obstakels voor digitale transitie waarmee de energiesector wordt geconfronteerd en focust op de uitwisseling van energiegegevens, die een cruciale pijler van de digitalisering is. Verder wordt er gekeken welke innovatiekansen de dubbele crisis van COVID-19 en de klimaatverandering biedt en wordt er gewezen op de waardevolle rol die een APImarktplaats kan spelen bij de operationele stroomlijning en het creŽren van volledig nieuwe inkomstenstromen.

Nieuwsbericht van Elia, 13/10/2020


Feel free to share