Elia

De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het oosten van Duitsland.

Met meer dan 2.100 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.400 km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.

Elia groep zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.

Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland, biedt de Elia groep een ruim aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via EGI (Elia Grid International).

De Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

twitter.com/eliacorporate
www.elia.be
www.linkedin.com/company/10232

Elektriciteitsmix voor België in 2023: hernieuwbare energie breekt alle records

Elia - De totale productie van zonne- en windenergie in België bereikt een nieuw absoluut record (21,5 TWh of 23% meer dan in 2022) en is goed voor 28,2% van de elektriciteitsmix. De elektriciteitsproductie op basis van nucleair en gas bedroeg 66,5% van de elektriciteitsmix, in 2022 was dat nog 74,2%.


Prinses Elisabeth Eiland wordt belangrijke schakel in onze toekomstige energievoorziening

Elia - De bouwwerken voor het Belgische energie-eiland gaan begin volgend jaar van start. Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft daarvoor de milieuvergunning goedgekeurd. De bouwwerken voor het Belgische energie-eiland gaan begin volgend jaar van start. Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft daarvoor de milieuvergunning goedgekeurd.


Autonome robot inspecteert voor het eerst Belgisch HVDC-conversiestation ALEGrO

Elia - Tijdens de jaarlijkse onderhoudsweek is een autonome robot geïnstalleerd in de HVDC -converterhal van Elia in Lixhe. De hal is daarna terug onder spanning gebracht en is de rest van het jaar ontoegankelijk. De robot inspecteert de converterhal nu dag en nacht.


Elia identificeert drie hefbomen voor de snelle en massale invoering van elektrische voertuigen

Elia - Vandaag publiceert Elia Group haar visienota ‘Accelerating to net-zero: redefining energy and mobility’ (Versnellen naar klimaatneutraliteit: energie en mobiliteit opnieuw definiëren). Hierin beschrijft Elia Group de maatschappelijke relevantie van een betere afstemming tussen de energie- en mobiliteitssector en het stimuleren van een wijdverbreide invoering van elektrische mobiliteit.


Startup re.alto wil digitalisering van de energiesector versnellen

Elia - De marktplaats re.alto brengt aanbieders en gebruikers uit alle lagen van de energiesector samen. Het doel van de re.alto-marktplaats is om energiegegevens gemakkelijk toegankelijk te maken en te integreren. Dat betekent dat de energie-industrie een enorme digitale stap kan zetten naar een grootschalige invoering van Energy-as-a-Service-bedrijfsmodellen en een koolstofarme toekomst kan stimuleren op het vlak van energie.


Future-proofing the EU energy system towards 2030

Elia - Met deze studie wil Elia groep vanuit het standpunt van twee transmissienetbeheerders (Elia in België en 50Hertz in Duitsland) bewustzijn creëren rond de alsmaar grotere uitdagingen voor het Europese geïnterconnecteerde elektriciteitssyteem. Dit zowel op het vlak van de netinfrastructuur (‘de hardware’) als het marktdesign (‘de software’).


Het blijft 5 voor 12

Productivity.be - Er mag dan wel een zekere gewenning opgetreden zijn na al die horrorverhalen over stroomtekorten en afschakelplannen, maar het ergste is nog lang niet achter de rug – integendeel. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Elia over de doeltreffendheid en flexibiliteit van onze energievoorziening. Tegen 2025 is er een bijkomende capaciteit nodig van 3,9 GW, stelt de netbeheerder.


IO.Energy: 8 proefprojecten voor het energiesysteem van de toekomst

Elia - Een 60-tal bedrijven, overheidsorganisaties en academische instellingen hebben de voorbije maanden samen nieuwe ideeën en hypothesen uitgewerkt om de verbruiker een centrale rol te geven in het energielandschap van morgen. Het project kadert binnen IO.Energy, een gezamenlijk project van de Belgische netbeheerders Elia, Fluvius, ORES, RESA en Sibelga.


Nood aan bijkomende capaciteit verminderd naar 700 tot 900 MW

Elia - Met de aangekondigde 750 MW aan bijkomende maatregelen en het verschuiven van het onderhoudsprogramma voor Tihange 1, worden de wettelijke criteria voor bevoorradingszekerheid nog niet gehaald maar het risico op afschakeling is wel behoorlijk teruggedrongen.


Het Belgische energielandschap in cijfers

Productivity.be - Particulier of professioneel verbruiker – het risico op een stroomtekort is iets wat ons de laatste dagen allemaal bezighoudt. In de berichten hierover vliegen de megawatts ons om de oren, maar het is niet altijd eenvoudig om deze cijfers te duiden. Hoe ziet ons energielandschap eruit, en wat is de relevantie van het wegvallen van 3000 megawatt (MW) aan nucleaire capaciteit?


Elia berekent voor komende winter een bijkomende capaciteitsnood van 1600 tot 1700 MW

Elia - Op enkele weken voor het begin van de winter wordt ons land geconfronteerd met de plotse onbeschikbaarheid van meerdere nucleaire centrales. Het evenwicht tussen productie en verbruik wordt hierdoor op de proef gesteld. Met de onverwachte en langdurige onbeschikbaarheid van Doel1, Doel2, Tihange2 en Tihange3, verdwijnt -tot midden december- 3000 megawatt (MW) aan nucleaire capaciteit.


Elektriciteitsscenario’s voor het Belgische energiesysteem richting 2050

Elia - Met de publicatie van een nieuwe studie over de toekomst van het Belgische energiesysteem, roept Elia op tot snelle actie. In ‘Electricity Scenarios for Belgium towards 2050’ wijst de netbeheerder er op dat het de hoogste tijd is om keuzes te maken die het Belgische energiesysteem én onze welvaart veilig stellen.


Twee conversiestations voor de ‘electrical bridge’ tussen België en Duitsland

Elia - Amprion en Elia hebben gisteren een contract ondertekend met Siemens, die de tender won om de twee HVDC-conversiestations (hoogspanningsgelijkstroom) te leveren voor de eerste elektriciteitsinterconnectie tussen Duitsland en België. De bestelling voor Siemens bedraagt €273 miljoen, inclusief een maintenance contract van 5 jaar.


Newsletter

News

Gartner Identifies the Top Cybersecurity Trends for 2024

FPT Industrial, CGM and Bimotor power the construction of the world's longest immersed tunnel

Roger Lemmens Appointed as Chief Operating Officer at Pauwels Consulting

Figure announces commercial agreement with BMW Manufacturing to bring general purpose robots into automotive production

CNH: €150 million investment in Harvesting Center of Excellence

Economic optimism doubles, yet almost half of CEOs do not believe their businesses will be viable in a decade as tech and climate pressures accelerate


Agenda

20/03 - 21/03: Maintenance, Antwerp Expo (B)

20/03 - 21/03: Pumps & Valves, Antwerp Expo (B)

27/03 - 28/03: Design to Manufacturing (D2M), Kortrijk Xpo (B)

15/04 - 19/04: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)