Digital Twin Consortium en OPC Foundation gaan nauwer samenwerken

Het Digital Twin Consortium en de OPC Foundation hebben vorige week op het ARC Forum van analistenbureau ARC Advisory Group aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken om de ontwikkeling van technologieŽn voor de digital twin en de adoptie ervan te versnellen. Zowel datamodellen als real-time data-uitwisseling worden beschouwd als cruciale technologieŽn voor de digital twin.

We hebben hier onlangs op Productivity.be nog geschreven dat de digital twin zijn beste tijd gehad lijkt te hebben, tenminste als buzzwoord in marketing. Dat neemt echter niet weg dat het concept zelf nog niets van zijn waarde heeft verloren. De digitalisering is een trend die niet meer te stoppen is en het concept van de digital twin biedt op zijn minst een methode om op een gestructureerde manier aan die digitalisering te werken.

Het concept Ė dat is de idee dat elke fysieke machine en elk product in de digitale wereld een tegenhanger heeft die een relevante replica is en blijft van het reŽle product. Als men daar in slaagt biedt de digital twin de mogelijkheid om producten op te volgen en te beheren, maar ook om analyses te doen en ze te optimaliseren, enz.

Het Digital Twin Consortium is een vereniging van bedrijven die zich tot doel heeft gesteld om op een pragmatische manier te zoeken naar methodes en technologieŽn om dit waar te maken. De aankondiging van de samenwerking met de OPC Foundation is in dat verband interessant omzet ze inzicht geeft in wat die pragmatische benadering zoal inhoudt.

Een belangrijk luik waarop beide verenigingen gaan samenwerken is terminologie en taxonomie. Om universeel bruikbaar te zijn is het belangrijk dat een digital twin erin slaagt om de relevante aspecten van het reŽle ding dat het vertegenwoordigt, eenduidig vast te leggen. Dat is ook waar de OPC Foundation met zijn datamodellen heel sterk op inzet. In de samenwerking hebben beide partijen dan ook aangekondigd dat ze hun inspanningen op dat vlak op elkaar willen afstemmen.

De OPC Foundation werkt al langer met een hele reeks organisaties aan datamodellen voor specifieke sectoren, wat dan de companion specifications genoemd wordt. Het is de bedoeling dat digital twin projecten zich op diezelfde datamodellen baseren. Tegelijk zullen digital twin technologieŽn zoals simulaties bijkomende terminologieŽn met zich meebrengen die dan toegevoegd kunnen worden aan de companion specifications.

Een tweede luik betreft de uitwisseling van data op zich, wat de core functionaliteit is van OPC en in digital twins een onmisbare schakel is. Het concept van digital twins veronderstelt immers dat het digitaal model van een reŽel product gedurende de hele levenscyclus up to date gehouden wordt met reŽle data afkomstig van het product. Dat stelt eisen op het vlak van connectiviteit maar ook over de beveiliging en de betrouwbaarheid van die data.

Met de samenwerking wil het Digital Twin Consortium de benadering van digital twins veel concreter maken en net als bij de OPC Foundation wil men duidelijke case studies ontwikkelen, afgestemd op specifieke sectoren.

© Productivity.be, 13/02/2023


Feel free to share

Newsletter

News

The Game Changer for Process Industries: Ethernet-APL

ACHEMA Opening: Strong call for international cooperation

Applied AI and Cutting-edge Technology Start-ups Dominate this Yearís 100 New Members of the World Economic Forumís Technology Pioneers Community

KNAPP Integrates First Pocket Sorter in Pharma Logistics

ENEOS and PFN Begin Worldís First AI-Based Autonomous Operation of Crude Oil Processing Unit

DuPont Announces Plan to Separate into Three Independent, Publicly Traded Companies


Agenda

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

13/11 - 14/11: Asset Performance Conference 2024, Flanders Meeting & Convention Center, Antwerpen

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, DŁsseldorf (D)