Wat is een machine-economie?

In een nieuwe white paper met als titel ďThe Advance of the Machines - Vision and Implications of a Machine EconomyĒ kijken wetenschappers van het Fraunhofer Instituut naar het Internet of Things, de blockchain en artificiŽle intelligentie en wat de combinatie van deze technologieŽn mogelijk maakt. Aan hippe termen dus geen gebrek, maar wat bedoelt men eigenlijk met die nieuwe term Ė de machine-economie?

De nieuwe white paper (in het Duits, link onderaan) van het Fraunhofer Instituut geeft een mooi beeld van wat het Internet of Things, de blockchain en artificiŽle intelligentie zijn en welke rol ze kunnen spelen in moderne machines. Het opzet van de paper is vooral om de link tussen deze technologieŽn te bekijken. Het Internet of Things als leverancier van data die dan gebruikt kunnen worden voor machine learning. U kent het ondertussen allemaal wel.

Maar wat ons opviel is die nieuwe term in de titel: de Machine Economy. Wat bedoelt men daar eigenlijk mee?

De uitleg die de paper geeft, zit deels in het feit dat de term machine hier een stuk ruimer gezien moet worden dan wat wij er in de industrie doorgaans mee bedoelen. Met machine bedoelt men elk systeem dat een zekere automatisering van een proces mogelijk maakt. Het kan dus ook een software applicatie zijn. Zoals de machine in machine learning.

Wat de white paper vervolgens stelt is dat machines door de eerder aangehaalde technologieŽn steeds meer autonomie krijgen in het uitvoeren van bedrijfsprocessen. Daardoor gaan ze ook essentiŽle rollen vervullen in de waardeketen en worden ze in sommige gevallen onderdeel van de bedrijfsmodellen.

Zodra dergelijke machines autonoom transacties kunnen uitvoeren met financiŽle implicaties, zoals aankopen, spreekt men dus van een machine-economie.

www.fit.fraunhofer.de/content/dam/fit/de/documents/Machine-Economy_Whitepaper_2020.pdf

© Productivity.be, 07/12/2020


Feel free to share