BelgiŽ voortrekkers in Europees Advanced Manufacturing Support Centre

De Europese Commissie heeft met het Advanced Manufacturing Support Centre (ADMA) een project gelanceerd om kleine en middelgrote bedrijven te ondersteunen bij hun evolutie naar fabrieken van de volgende generatie. Het project bouwt in belangrijke mate voort op de expertise die Agoria en Sirris opbouwden in het analyseren en begeleiden van Factories of the Future.

Het Advanced Manufacturing Support Centre is een virtuele organisatie, in die zin dat het centrum gevormd wordt door de samenwerking van een hele reeks nationale en regionale organisaties zoals Agoria en Sirris bij ons.

Het centrum wil kleine en middelgrote bedrijven helpen bij de transitie naar fabrieken van de volgende generatie. Daarbij komen zowel technologische als sociale innovaties aan bod. De nadruk van ADMA ligt op assessment: het evalueren van waar bedrijven staan en waarin ze verder kunnen groeien.

Eerste wapenfeit van het nieuwe centrum is een online scan waarmee bedrijven relatief eenvoudig hun positie in zeven transformaties kunnen beoordelen. Bij ons doen die zeven transformaties alvast een belletje rinkelen want ze zijn een vrij letterlijke vertaling van de zeven transformaties in het Made Different programma.

Het was een bewuste keuze van de Europese Commissie om verder te bouwen op de methodologie die Agoria en Sirris ontwikkelden bij de beoordeling van Factories of the Future. Overigens is het ook bij ADMA de bedoeling om het traject voor bedrijven te laten uitmonden in Factories of the Future Awards.

© Productivity.be, 14/03/2019


Feel free to share