IDS-I Ė data spaces op maat van de industrie

IDSA Ė de vereniging achter de International Data Spaces Ė heeft met IDS-I een aparte community gecreŽerd om specifieke oplossingen voor de industrie uit te werken en te promoten. Data spaces bieden een gestandaardiseerde manier om in data-ecosystemen te komen tot zogenaamde digitale soevereiniteit, wat inhoudt dat de eigenaar controle heeft en houdt over wat er met zijn data gebeurt.

Met IDS-I keert de IDSA in zekere zin terug naar zijn roots want toen het concept in 2015 aan het Fraunhofer bedacht werd, was dat onder de naam Industrial Data Spaces. Die naam werd later opengetrokken naar International Data Spaces omdat de eerste applicaties zich eerder buiten de industrie aandienden.

Intussen zijn we vele jaren verder en is IDSA aan een enorme push begonnen om het concept verder te promoten. De huidige belangstelling voor GAIA-X is daar niet vreemd aan. IDSA stelt dat het concept van de data spaces ideaal is om de ideeŽn achter GAIA-X te realiseren en is ook zeer actief in de werkgroepen die GAIA-X moeten concretiseren.

Met IDS-I zoekt IDSA nu ook volop ingang in de industrie, onder meer door een nauwere samenwerking met het Duitse Platform Industrie 4.0 aan te gaan.

Complexe mix van real-time en historische data

Dat data-uitwisseling een belangrijk aspect is van Industrie 4.0 hoeft geen verdere uitleg meer. Er is de ambitie om supply chains verder te integreren door meer data uit te wisselen. Er zijn nieuwe businessmodellen en diensten die op de analyse van data gebaseerd zijn, bijvoorbeeld in procesoptimalisering en predictief onderhoud. Er is ook de shift naar applicaties in de cloud wat inhoudt dat data op een efficiŽnte en veilige manier overgezet moet worden.

Voor de industrie is dat allemaal redelijk nieuw want de meeste concepten in automatisering zijn gefocust op de uitwisseling en verwerking van real-time data. De Historian server, of andere vormen van archivering, geldt in dat verhaal als een eindstation.

In de nieuwe businessmodellen ontstaat er een complexe mix van real-time en historische data die uitgewisseld moeten worden. Dat stelt bedrijven niet alleen voor technische uitdagingen om de data te ontsluiten zonder de goede werking van de eigen automatiseringssystemen te hypothekeren. Het wordt ook een hele klus om te beheren wie toegang heeft tot welke data.

IDS Connectoren

Dat beheer is de essentie van data-soevereiniteit. In de IDS-wereld wordt die bekomen door op een gestandaardiseerde manier data spaces te creŽren. Elke data space heeft een Identity Provider waarin bepaald wordt wie er allemaal kan deelnemen aan het ecosysteem. Een broker beheert welke data er beschikbaar is, met de metadata die de betekenis van de gegevens eenduidig vastlegt. De data zelf wordt door alle deelnemers die dat wensen ter beschikking gesteld via zogenaamde IDS Connectoren.

Zo een connector is een open source software die de aanbieder van data in zijn eigen IT-systeem installeert. Via de connector kan bepaald worden welke data gedeeld worden en waar die te vinden zijn. De aanbieder geeft ook de metadata op voor gebruik in de broker en bepaalt op basis van de entiteiten in de Identity Provider wie welke data mag raadplegen. Daarbij kunnen ook bijkomende voorwaarden opgelegd worden zoals de termijn waarin de data beschikbaar blijft.

Aangezien elke data-uitwisseling vanaf dan via de connector gebeurt, behoudt elke deelnemer op elk moment een duidelijk overzicht van welke data uitgewisseld wordt en met wie. Eens het verhaal van data spaces meer ingang vindt, zou dat betekenen dat een bedrijf al snel deel uitmaakt van meerdere ecosystemen, met elk zijn eigen data connector. Voor elke nieuwe samenwerking die uitwisseling van data vergt, kan een nieuwe data space en dus ook een nieuwe connector gecreŽerd worden.

Industrial community

IDSA heeft 60 van zijn leden die actief zijn in de industrie nu samengebracht in een nieuwe IDS-Industrial (IDS-I) community. Die zal verder werken aan het op elkaar afstemmen van de IDS-principes en de verschillende standaarden die in de industrie gangbaar geworden zijn dankzij Industrie 4.0. Het gaat dan onder meer over het RAMI framework, OPC UA, de Asset Administration Shell (AAS) en ECLASS. Bedrijven die zich willen aansluiten bij IDS-I kunnen dat kenbaar maken bij IDSA.

© Productivity.be, 14/06/2021, Foto: International Data Spaces Association


Feel free to share

Agenda

03/05 - 06/05: Ipack-Ima, Milaan

17/05 - 20/05: Global Industrie, Paris Nord-Villepinte

17/05 - 20/05: Measurement World, Paris Nord-Villepinte

18/05 - 20/05: Indumation.be, Kortrijk Xpo

30/05 - 02/06: Hannover Messe

22/08 - 26/08: ACHEMA, Frankfurt am Main

30/08 - 02/09: TechniShow, Jaarbeurs Utrecht

27/09 - 30/09: Micronora, BesanÁon (F)