Bruiswater tegen klimaatopwarming

Het Zwitserse Climeworks en een divisie van Air Liquide Group zijn gestart met de verkoop van CO2-flessen voor waterdispensers, waarbij het koolzuurgas gewonnen wordt uit de atmosfeer. Dat lijkt een druppel op een hete plaat, en dat is het ook wel, maar achter het initiatief schuilt een nieuwe industrie die klimaatopwarming wil bestrijden door en masse CO2 uit de lucht te halen.

De sterke toename van CO2-concentraties in de atmosfeer sinds de start van de industriŽle revolutie wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van klimaatopwarming.

In de strijd tegen die opwarming heeft het terugdringen van de CO2-uitstoot dan ook absolute prioriteit met voorop de zoektocht naar alternatieven voor het verbranden van benzine, diesel en andere oliederivaten.

Op Productivity.be schreven we recent over een aantal initiatieven in de staalindustrie waar men restgassen uit de processen, die vooral CO2 bevatten, tracht te recupereren, onder meer voor de productie van synthesegassen. Zo kan de CO2, die anders in de atmosfeer terecht zou komen, mits het toevoegen van energie omgezet worden in nieuwe grondstoffen.

Het Zwitserse Climeworks tracht dit principe, net als een paar gelijkaardige bedrijven in onder meer de VS en Canada, toe te passen op de CO2 die al in de atmosfeer zit.

Direct Air Capture (DAC)

Direct Air Capture Ė zo heet de technologie Ė is qua principe vrij eenvoudig. Via grote ventilatoren wordt lucht doorheen filters geblazen die gevuld zijn met amines die de koolstofdioxide chemisch binden. Zodra die filters verzadigd raken kan met de CO2 weer vrij maken door verhitting en het gas opvangen.

Climeworks heeft nabij Zurich een installatie gebouwd die per jaar 900 ton CO2 uit de lucht kan halen. Daarvoor is per ton wel 2000 kWh aan warmte en 600 kWh aan elektriciteit nodig. Het is dus zaak van die energie Ė net als bij de eerder aangehaalde projecten in de staalindustrie trouwens Ė op een duurzame manier op te wekken.

Een voordeel van Direct Air Capture is dat men zuivere CO2 bekomt. De samenwerking nu met Air Liquide Group om de CO2 te gebruiken voor de aanmaak van bruiswater illustreert dat. Toch zal men op die manier slechts een beperkte hoeveelheid van de productie kunnen valoriseren.

Een andere mogelijke toepassing voor het CO2 is het verrijken van de lucht in tuinbouwserres zodat men planten sneller kan doen groeien. Op zich een nuttige toepassing maar ze brengt wel gewetensproblemen met zich mee want veel van het gas zal dan onvermijdelijk terug in de atmosfeer eindigen.

Het CO2 kan zoals eerder aangehaald ook aangewend worden bij de productie van synthesegassen maar dan heeft men nog eens bijkomende energie nodig. Het gaat hier immers om een zeer stabiele molecule die zich niet zomaar laat ontbinden.

Direct Air Capture with Carbon Storage (DACCS)

Met het oog op de klimaatdoelstellingen lijkt de meest optimale oplossing voor het CO2 dan ook wat men Direct Air Capture with Carbon Storage (DACCS) noemt. Daarbij wordt de koolstofdioxide honderden meters diep in de ondergrond gepompt om het daar voor de eeuwigheid te bewaren.

Climeworks heeft ook hiervoor een pilootinstallatie, namelijk in IJsland. Daar kan men trouwens ook gebruik maken van de geothermie als energiebron voor het regenereren van de filters. Nadeel is dat het hele proces dan een pure kost wordt zonder enige economische valorisatie. Winst is er voor het klimaat want die CO2 komt gegarandeerd nier meer boven.

In het project met de ALIGAL 2 airmade gasflessen voor het bruiswater is Ė om de impact voor het klimaat te verhogen Ė ook opgenomen dat men voor elke liter gas die verbruikt wordt, ook een liter CO2 in de ondergrond laat omzetten in steen.

In de VS werd overigens eerder dit jaar nog een nieuwe methode voorgesteld om CO2 uit de atmosfeer te halen. Het principe, dat aan de Arizona State University ontwikkeld werd, is eigenlijk net hetzelfde als Direct Air Capture maar in plaats van filters waar men de lucht moet doorblazen, gebruikt men constructies met een veel groter contactoppervlak waar men de lucht op een natuurlijke wijze laat door blazen.

Deze constructies worden mechanische bomen genoemd, wat een mooie verwijzing is naar een efficiŽnte methode die we in al ons technisch vernuft wat over het hoofd lijken te zien, namelijk dat we met zín allen terug wat meer boompjes zouden kunnen planten.

© Productivity.be, 12/06/2019, Tekst: Erwin Vanvuchelen, Foto: Climeworks


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen