FDT IIoT Server (FITS)

De FDT Group heeft de publicatie van de specificaties voor FITS, wat staat voor FDT IIoT Server, uitgesteld tot de tweede helft van 2019. Aanleiding is de beslissing om het systeem platformonafhankelijk te maken. FITS brengt de FDT-technologie naar het Industrial Internet of Things zodat mobiele devices, apps en de cloud toegang krijgen tot de zogenaamde Device Type Managers.

FDT is een veel gebruikte standaard in instrumentatie voor diagnose, configuratie en asset management. Het is een technologie die fabrikanten van instrumenten in staat stelt om een eigen interface te ontwikkelen waarmee gebruikers instellingen en parameters van een instrument kunnen visualiseren, raadplegen en wijzigen.

Sinds de publicatie van de eerste specificaties voor FDT/DTM in 2001 maakt de technologie gebruik van wat in IT thick clients genoemd worden. Dat wil zeggen dat er een specifieke software gebruikt wordt om de server in een instrument te raadplegen.

Origineel noemde men de server of driver in het instrument de Device Type Manager (DTM). De frame applicatie waarmee men toegang kreeg tot de DTM werd Field Device Tool (FDT) genoemd. Geleidelijk aan is die terminologie geŽvolueerd waarbij men de software in het hardware device de DTM Business Logic is gaan noemen. De tool om toegang te krijgen tot die logica werd de DTM User Interface. Die draaide binnen een framework Ė bijvoorbeeld een asset management software.

Thin client

De thick client verwijzing slaat op het feit dat men een toestel nodig heeft waarop de DTM User Interface draait om toegang te krijgen tot de DTM Business Logic. Met de FDT IIoT Server wordt dat concept opengetrokken naar andere platformen. De FITS architectuur is een uitbreiding van de FDT server (DTM Business Logic) die drie nieuwe communicatievormen mogelijk maakt.

Met Web Services volstaat een eenvoudige browser (thin client) om toegang te krijgen tot de logica in het instrument. Hiervoor wordt de user interface gemaakt in het instrument zelf, bijvoorbeeld in HTML5.

Een andere toepassing van Web Services is het ontwikkelen van apps die communiceren met de DTM Business Logic. Een bijkomende mogelijkheid is dat zo een app gebruikmaakt van een barcode of NFC zodat een operator in de field op een zeer intuÔtieve manier connectie kan maken met een instrument.

De Control uitbreiding van FITS is bedoeld voor de realisatie van cloud toepassingen, bijvoorbeeld via edge devices die de overgang maken van industriŽle netwerken naar protocols die zich lenen voor connectie naar de cloud (typisch Ethernet).

OPC UA ten slotte is het universele protocol dat communicatie mogelijk maakt tussen de FDT server en PLCís, MES-systemen en andere business software.

FDT 2.1

FITS bouwt vanzelfsprekend ook verder op de nieuwe FDT 2.1 specificaties die eerder dit jaar in April gepubliceerd werden. In FDT 2.1 werden de mogelijkheden uitgebreid om naast statische parameters ook procesvariabelen en arrays met gestructureerde data te communiceren. Ook werden er heel wat stappen genomen om de veiligheid van deze communicatie te verbeteren.

In het kader van FITS wordt FDT 2.1 uitgebreid tot FDT 2.5, met grafische user interfaces in HTML5 en JavaScript.

Met de combinatie van al deze aspecten meent de FDT Group een volwaardige oplossing te kunnen bieden voor de implementatie van het Industrial Internet of Things. Voor de realisatie van FITS projecten biedt de FDT Group een reeks tools en bibliotheken die door de organisatie Common Components genoemd worden.

Update:

Waar de publicatie van de specificaties van FITS eerst was aangekondigd voor eind 2018, besliste de FDT Group in november om de publicatie een half jaar uit te stellen. Dit als gevolg van de beslissing die toen genomen werd om de Common Components over te zetten op een .NET Core omgeving, in plaats van het Microsoft .NET framework.

Deze omzetting is belangrijk omdat ermee een volledig platformonafhankelijke oplossing gecreŽerd wordt. Gebruikers zullen bijvoorbeeld cloudgebaseerde FDT servers kunnen ontwikkelen in een Linux-omgeving. Ook machinebouwers zullen dankzij deze aanpassing kleine Linux-gebaseerde FDT servers kunnen inbouwen in hun machines om hun klanten zo mobiele toegang tot de machines te geven.

© Productivity.be, Tekst: Erwin Vanvuchelen, Foto: FDT Group


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen