Lassers te huur

Het tekort aan technische vakmensen is een wereldwijd probleem en het Amerikaanse Hirebotics heeft daar wat op gevonden door lassers te huur aan te bieden. Die lassers zijn collaborative robots die eenvoudig geprogrammeerd kunnen worden. Via een bibliotheek met optimale lasparameters wordt die programmatie vervolgens bijgestuurd om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen.

Het voorstel dat collaborative robots ook ingezet kunnen worden voor lastoepassingen doet bij veel mensen nog de wenkbrauwen fronsen. Niet alleen omdat een lastoorts een gevaarlijk ding is en dus het ďcollaborativeĒ aspect van de cobots in gevaar brengt, maar vooral omdat lassen een ingewikkeld proces is dat heel wat nuances kent.

Het voordeel van collaborative robots is dat ze op een heel intuÔtieve manier geprogrammeerd kunnen worden. Het volstaat dat een operator de robot begeleidt langsheen een pad om dat aan te leren zodat de robot hetzelfde pad nadien kan herhalen.

Voor de BotX Welder die het Amerikaanse Hirebotics ontwikkelde was dat een belangrijk aspect om voor de cobots van Universal Robots te kiezen. Het bedrijf wil de robots verhuren aan machinebouwers en workshops die tijdelijk extra capaciteit nodig hebben. In dat concept is het niet realistisch dat het opstellen en programmeren de inzet van een robotintegrator zou vergen.

De uitdaging bij het lassen is echter dat het niet volstaat om op een intuÔtieve manier aan te geven waar de lasnaad moet komen. Het aanhouden van de ideale afstand tussen toorts en lasnaad is zeker zo belangrijk, net als het beheersen van de lasboog door te spelen met de parameters van de lasbron. Tot slot speelt ook de hoek waaronder de toorts gehouden wordt een belangrijke rol.

Het is dit soort nuances dat van robotlassen een complexe taak voor specialisten maakt.

Bibliotheek met optimale lasparameters

De oplossing van Hirebotics zit in de software die het bedrijf ontwikkelde voor de lasrobot. Die maakt gebruik van een bibliotheek die optimale lasparameters bevat voor een hele reeks materialen en geometrieŽn. Op basis daarvan wordt het programma dat een operator ingeeft door de robot te begeleiden aangepast zodat de toorts zich tijdens het lassen in een ideale positie bevindt. De robot volgt dus de baan die de operator opgaf voor het eind van de toorts maar niet noodzakelijk vanuit dezelfde posities. De open controller van de cobot maakt het ook mogelijk om te communiceren met de lasbron zodat de parameters tijdens het lassen beheerd kunnen worden.

Het bedrijf verhuurt de robots met MIG toorts en lastafel aan 33 dollar per uur, exclusief lasdraad en gassen. De lasprogrammaís worden opgeslagen in de cloud zodat ze bij een volgende productierun opnieuw opgeroepen kunnen worden.

© Productivity.be, 04/09/2019, Foto: Universal Robots


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen