BelgiŽ onderschat belang van 5G

Belgische bedrijven moeten dringend meer kennis verwerven en ervaring opdoen inzake 5G. Anders dreigt ons land de volgende investeringsgolf in de industrie te missen. Daarom pleit Agoria voor de oprichting van regelluwe zones waar nog voor het toekennen van definitieve licenties al pilootprojecten rond 5G opgestart zouden kunnen worden.

Agoria en consultantbedrijf Capgemini Invent publiceerden eind vorige maand de resultaten van een uitgebreide studie rond 5G in de industrie in BelgiŽ. Samen met een aantal grote bedrijven lobbyt de technologiefederatie al jaren om vaart te zetten achter de implementatie van de nieuwe standaard voor mobiel internet. Maar de politieke molen draait in ons land stug en moeizaam. De studie wou dan ook in de eerste plaats het belang van 5G voor de industrie in de verf zetten.

ďWe hebben een kleine 500 bedrijven gecontacteerd en daarvan blijken er ongeveer 100 zich bewust te zijn van de opportuniteiten die 5G biedtĒ, zegt Danny Goderis, Manager Digital bij Agoria. ďHet kennisniveau rond 5G blijkt bij ons gemiddeld lager te liggen dan in andere landen. We zien ook dat mensen die wel al over 5G nadenken, hun kennis vaak krijgen via vestigingen in andere landen.Ē

Die beperkte interesse in 5G is volgens Agoria een groot probleem omdat de technologie erkend wordt als een essentiŽle factor in de digitale transformatie. Als ons land achterop blijft hinken, dreigen we de volgende investeringsgolf in de industrie te missen, ten voordele van onze buurlanden die het gemiddeld een stuk beter doen in kennis rond 5G en ook verder staan in het traject naar algemene beschikbaarheid. De studie toont aan dat mensen die meer kennis hebben over 5G het belang ervan ook hoger inschatten.

Focus op consumentenmarkt

Hoe komt het eigenlijk dat BelgiŽ achterop hinkt en er maar niet toe komt om de licenties voor 5G te veilen?

Danny Goderis: ďEen van de struikelblokken is dat de gewesten het niet eens raken over een verdeelsleutel voor de inkomsten die de veiling voor de overheid zal genereren. Wat we daarbij vaststellen is dat de overheid te veel focust op de consumentenmarkt en 5G simpelweg beschouwt als een verlengde van 4G. Het belang van de technologie voor de industrie wordt compleet onderschat. Anders zou men hiervoor al een aparte oplossing kunnen uitwerken.Ē

Dat is trouwens ook waar Agoria naar aanleiding van de studie voor pleit. De federatie wil dat er in afwachting van de definitieve licenties nu al regelluwe zones zouden komen, bijvoorbeeld rond de havens, zodat bedrijven daar al ervaring kunnen opdoen met de technologie. Zo zou in ieder geval de kennisachterstand in ons land al weggewerkt kunnen worden.

Stralingsnormen

ďEen tweede struikelblok in BelgiŽ zijn de stralingsnormen voor de antennes die met name in Brussel veel te laag zijnĒ, zegt Danny Goderis. ďHet Brussels gewest heeft een stralingsnorm van 6 Volt per meter en dat is te weinig voor 5G. In Vlaanderen bedraagt de norm 20,6 Volt per meter. Ter vergelijking: de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie laten een straling toe van 41,2 Volt per meter.Ē

De telecomsector en de Brusselse regering zijn al jaren in een kat en muis spel verwikkeld rond de stralingsnormen. Midden 2018, bijvoorbeeld, werd met trots een akkoord aangekondigd tussen de regering en de mobiele telefonieoperatoren dat alles in het werk gezet zou worden om van Brussel de eerste stad in BelgiŽ met 5G te maken. De norm zou daarvoor opgetrokken worden tot 14,5 Volt per meter. Maar in april van dit jaar liet de Brusselse minister van Leefmilieu Cťline Fremault dan weer optekenen in De Tijd dat Brusselaars geen laboratoriumratten zijn wier gezondheid ingeruild kan worden voor winstbejag. De stralingsnormen zijn een regionale bevoegdheid en de verschillende opvattingen in de gewesten lijken maar niet weggewerkt te kunnen worden.

Danny Goderis: ďDe creatie van regelluwe zones lijkt ons de beste oplossing om ervoor te zorgen dat er zich in ons land snel een ecosysteem rond 5G kan ontwikkelen en dat bedrijven ervaringen kunnen opdoen. Europa heeft haar lidstaten aangeraden om tegen eind 2020 een veiling rond 5G te houden. Die deadline zullen we moeilijk halen, in tegenstelling tot het tiental landen waar de veiling al achter de rug is en nog eens tien die de veiling in het komende half jaar gaan doen. Het is aan de politiek om hiervoor ook in ons land een oplossing uit te werken.Ē

© Productivity.be, 15/11/2019


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen