Nieuwe universele taal voor productietechnologie

Met de publicatie van de eerste versie van OPC UA for Machinery is er een nieuwe universele taal in de maak voor de digitalisering in productietechnologie. OPC UA for Machinery wil een overkoepelende standaard zijn die modules en data labels vastlegt voor alle soorten van machines. Ook de umati standaard is vernieuwd, onder de naam OPC UA for Machine Tools.

De publicatie van de nieuwe standaarden is het eerste resultaat van de samenwerking tussen de Duitse verenigingen VDMA en VDW, waarover we in april berichtten in Umati spreidt zijn vleugels. Toen werd aangekondigd dat men umati, dat toen in ontwikkeling was als een OPC UA companion specification voor werktuigmachines, wilde opentrekken om een platform te worden voor de hele engineering sector. De Umati standaard zelf zou daarom een nieuwe naam krijgen, namelijk OPC UA for Machine Tools.

Sindsdien hebben verschillende werkgroepen binnen VDMA die actief zijn in het ontwikkelen van companion specifications voor OPC UA de koppen bij elkaar gestoken om uit de verschillende standaarden een gemeenschappelijke noemer te distilleren die voor alle soorten machines van toepassing is. Die gemeenschappelijke noemer is nu dus een soort overkoepelende standaard geworden onder de naam OPC UA for Machinery.

Plug & play

OPC UA is een van de cruciale technologieŽn in digitalisering en Industrie 4.0. Het is een platform- en netwerkonafhankelijk communicatieprotocol waarmee alle soorten machines, controllers en slimme componenten onderling bestanden, configuratiedata en ook meetwaarden kunnen uitwisselen.

Maar als al die componenten met elkaar kunnen communiceren betekent dat nog niet noodzakelijk dat ze elkaar ook begrijpen. Dat is de rol van de companion specifications waarin specifieke modules gedefinieerd zijn, eigen aan heel concrete toepassingen. Robots, spuitgietmachines en verpakkingsmachines Ė het zijn maar enkele van de toepassingen die hun eigen companion specification hebben.

Een van de cruciale elementen in die companion specifications is het vastleggen van data labels. Een software voor het beheren van de Overall Equipment Effectiveness (OEE), bijvoorbeeld, kan via OPC UA data opvragen in een werktuigmachine. OPC UA for Machine Tools moet er in dat geval voor zorgen dat parameters zoals machine ID en machinestatus op een eenduidige manier gedefinieerd zijn zodat men tot een plug & play situatie komt waarbij de software de data in de machine kan lezen zonder dat er eerst nog iemand een interface moet configureren.

Overkoepelende standaard

Op zich zijn die companion specifications heel erg nuttig omdat ze voor bepaalde types van machines de parameters vastleggen die steeds terugkeren, ongeacht de fabrikant of variant van de machine. Maar in de realiteit staat in een fabriekshal al snel een hele reeks machines die onder verschillende companion specifications vallen. Een robot bij een spuitgietmachine, bijvoorbeeld, behoren in de OPC UA wereld tot twee verschillende domeinen met elk hun eigen set van data labels.

En dat is waar OPC UA for Machinery nu een oplossing voor biedt door als overkoepelende standaard die parameters te definiŽren die in meerdere companion specifications terugkeren. De eerder aangehaalde parameters machine ID en machinestatus zijn daar goede voorbeelden van. Voor de OEE software is dat goed nieuws want zowel de robot als de spuitgietmachine zullen die parameters in de toekomst dus ook op een gelijkvormige manier presenteren.

We gebruiken de data labels hier als voorbeeld omdat het een duidelijk herkenbaar element is in het opzet van OPC UA en de companion specifications. In de praktijk gaan de standaarden een stuk verder en beschrijven ze de modules die instaan voor de communicatie tussen machines.

User community

De naam umati zelf krijgt ondertussen een nieuw leven als community voor de gebruikers van de OPC UA standaarden. Umati beschikt over een demonstrator die het op vakbeurzen wil inzetten en waar gebruikers ook een beroep op kunnen doen om testen te doen. De demonstrator bestaat uit een data hub die als infrastructuur dient voor de communicatie tussen machines en een dashboard om data te raadplegen die de umati app genoemd wordt.

Umati plant in november een online event waar meerdere deelnemers hun machines via de nieuwe standaarden zullen kunnen koppelen aan een centraal dataplatform.

De nieuwe versie van OPC UA for Machines is beschikbaar via https://opcua.vdma.org/catalog-detail/-/catalog/3803

OPC UA for Machine Tools is te downloaden via https://opcua.vdma.org/catalog-detail/-/catalog/3914

© Productivity.be, 19/10/2020


Feel free to share