Sensoren & Instrumenten

Worldís first draadloze IIoT 80GHz radarniveausensor

Endress+Hauser - De Micropilot FWR30 van Endress+Hauser in combinatie met de digitale oplossingen van het bedrijf is 's werelds eerste draadloze 80GHz IIoT-niveauradarsensor. Dit meetinstrument, een concrete realisatie van Industrie 4.0, is ontwikkeld om alle informatie te verstrekken over voorraadbeheer in externe en mobiele toepassingen en biedt de gebruiker eenvoud in aankoop, installatie en gebruik.


Ongekoelde, vaste warmtebeeldcamera voor het detecteren van methaan

FLIR Systems - De connected GF77a is een nieuwe camera in de Optical Gas Imaging (OGI)-serie van FLIR Systems en biedt upstream- en midstream gasverwerkers, -producenten en -exploitanten de mogelijkheid voor permanente monitoring op onzichtbare, potentieel gevaarlijke methaanlekken bij aardgascentrales, productiefaciliteiten voor duurzame energie, fabrieksinstallaties en andere locaties binnen de aanvoerketen van aardgas


Gas analyse instrument gebaseerd op slim raman spectroscopie ontwerp

TNO - TNO heeft een compleet nieuw ontwerp gemaakt voor de optische raman spectrometer. Die maakt het mogelijk gassen te analyseren met een instrument dat beduidend kleiner en goedkoper is dan de gangbare gaschromatograaf. Dat geeft een nieuwe impuls aan het produceren van schone gassen als waterstof, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie.


Nieuwe ďprocess nodeĒ meet en regelt debiet

Productivity.be - Krohne en Samson hebben vorige week in Frankfurt onder de naam FOCUS-ON een nieuwe joint-venture voorgesteld die intelligente ďprocess nodesĒ wil ontwikkelen voor de procesindustrie. Het eerste toestel wordt een combinatie van debietmeter en regelklep die dankzij geÔntegreerde intelligentie de ambitie heeft om zichzelf autonoom te kunnen optimaliseren.


Hydrostatische niveaumeting

Productivity.be - Bij hydrostatische niveaumeting wordt het niveau in een opslagtank bepaald aan de hand van de hoeveelheid product die zich in de tank bevindt. Typische methodes zijn het wegen, het meten van verschildruk en het meten van de kracht op een ondergedompeld lichaam (Archimedes).


Capacitieve niveaumeting

Productivity.be - Een van de basistechnieken voor het meten van het niveau in een opslagtank is het meten van de diŽlektrische constante van het medium door middel van een capacitieve meting. Daarbij wordt een condensator gevormd tussen een staaf op de sensor en de wand van de opslagtank, zodat de capaciteit tussen beide afhankelijk wordt van het vloeistofniveau in de tank.


Frequency sweep niveauschakelaar

Productivity.be - Een minder bekende technologie voor niveaudetectie van zowel vloeistoffen als bulkgoederen is het meten van de permittiviteit of diŽlektrische constante. De zogenaamde frequency sweep technologie heeft een breed toepassingsgebied, ook in applicaties waar trilvorken last zouden hebben van productaanslag.


Thermistors

Productivity.be - Sensoren die net als RTD sensoren gebruikmaken van de invloed van temperatuur op de elektrische weerstand, zijn thermistors. Het verschil is dat hier geen metalen gebruikt worden als sensorelement maar materialen zoals polymeren en keramiek. Bij thermistors kan men een hogere precisie bekomen, zij het over een kleiner meetbereik.


Thermokoppels

Productivity.be - Een thermokoppel is een sensor die bestaat uit twee geleiders van verschillende materialen die in het meetpunt aan elkaar gelast worden. Wanneer men ook de andere uiteinden met elkaar verbindt en wanneer beide verbindingen zich op een verschillende temperatuur bevinden, worden in het materiaal elektromotorische krachten opgewekt (het Seebeck-effect).


RTD: Pt 100

Productivity.be - De meest gebruikte technologie in temperatuursensoren voor de procesindustrie is RTD, wat staat voor Resistance Temperature Detector. Dit type sensor maakt gebruik van een metaalelement waarvan de elektrische weerstand afhankelijk is van de temperatuur. Door de weerstand van het element te meten, kan men dus ook de temperatuur bepalen.


Ultrasoon niveaumeting

Productivity.be - Ultrasone niveaumeting is een populaire techniek voor het meten van niveaus in vloeistoftanks en debietmeting in open kanalen. De technologie vergt geen contact met het fluÔdum wat een aantal voordelen biedt inzake duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dit Ďback to basicsí artikel bekijkt de werking van ultrasoon niveaumeting en een aantal belangrijke aandachtspunten.
Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen